Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen

Leirin jälki-ilmoittautuminen on päättynyt 15.3. ja päiväleiriläisten ilmoittautuminen 30.6.

Leirimaksut kerätään lippukunnissa, joka tilittää maksut piirille. Piiri laskuttaa ensimmäisessä vaiheessa, helmikuun lopulla puolet leirimaksusta. Loput ilmoittautumismaksuista, jälki-ilmoittautuneet sekä leirituotteet kokonaisuudessaan laskutetaan lippukunnilta maalis-huhtikuun vaihteessa. Lippukunnat ohjeistavat omia leirille lähtijöitään leirimaksujen maksamisesta.

Yli 18 –vuotiaat voivat täyttää ilmoittautumisensa suoraan Polku-jäsenrekisteriin www-lomakkeella ja toimittavat paperisen ilmoittautumislomakkeen leirimanagerille. Huom! Leirintekijän tulee muistaa tehdä myös virallinen ilmoittautuminen, vaikka olisi jo pestautunut johonkin leiritehtävään.

Huom! Ilmoittautumislomakkeen ikäkaudet ovat suuntaa-antavia!

Ilmoittautumislomakkeessa todetaan, että sudenpentuleirille osallistuvat 2004-2006 syntyneet leiriläiset. Käytännössä suurin osa nuorimmista sudenpennuista on vuonna 2005 syntyneitä eli täyttävät leirivuoden aikana 8. Ilmoittautumislomakkeen syntymävuodet ovat suuntaa-antavia. Pääsääntöisesti leiriläiset menevät sen ikäkauden ohjelmaan, jonka toimintaan he ovat osallistuneet keväällä 2013. Lippukunta voi päättää, että seuraavaan ikäkauteen siirtyvät (esim. keväällä tarpoja, syksyllä samoaja) osallistuvatkin leirillä jo seuraavan ikäkauden ohjelmaan. Suosittelemme kuitenkin osallistumista sen ikäkauden ohjelmaan jota suorittaa.

Leirituotteet

Ilmoittautumisen yhteydessä (15.3. asti) oli mahdollista tilata leirituotteita. Ennakkoon tilatut tuotteet ovat edullisempia kuin leirillä. Katso tästä leirituotteiden esittely.

Ei-vielä-partiolaisten ilmoittautuminen

Leirille voivat osallistua myös yli 6-vuotiaat ei-vielä-partiolaiset eli EVP:t, joilla kuitenkin on kaveri, sukulainen tai perheenjäsen partiossa. EVP:t ilmoittautuvat samalla lomakkeella kuin muutkin ja rastittavat kohdan ”en ole Suomen Partiolaisten jäsen” ja leirimaksusta ”ei jäsen” -maksun. Lomake palautetaan siihen lippukuntaan, jonka kanssa leirillä halutaan asua. Näppärimmin tämä käy niin, että leirille ilmoittautuva partiolaiskaveri toimittaa EVP:n ilmoittautumisen lippukuntaan.

Leirimaksut

Leirimaksut Suomen Partiolaisten jäseniltä 1.11.2012-15.1.2013:
Leiriläinen (seikkailija, samoaja, tarpoja, aikuinen) 25.7.-2.8., 160 euroa
Aikuinen, joka osallistuu leirille vain sudenpentuleirin ajan 25.7.-28.7., 70 euroa
Leirintekijä ennen 31.12.2012, 110 euroa, 31.12. jälkeen 160 euroa
Sudenpentuleiriläinen 25.7.-28.7., 70 euroa
Sudenpentuleiriläinen, joka jatkaa loppuleirin perheleirissä 25.7.-2.8., 95 euroa
Perheleiriläinen, aikuinen 25.7.-2.8., 160 euroa
Perheleiriläinen, alle 7-vuotias lapsi (syntynyt 2006-2011), 20 euroa
Perheleiriläinen, alle 2-vuotias lapsi (syntynyt 2012-2013), 0 euroa
Muut:
KV-leiriläinen (seikkailija ja sitä vanhempi) 25.7.-2.8., 195 euroa
Päivämaksu, 25 euroa
Ei Suomen Partiolaisten jäsen (yli 6 vuotias leiriläinen), leirimaksu + 20 euroa
Jälki-ilmoittautuminen 1.-15.3.2013, leirimaksu + 25 euroa

Tekijäalennus

Vuoden loppuun mennessä ilmoittautuneilta ja pestatuilta leirintekijöiltä leirimaksu on 110 euroa, tämän jälkeen normaali leirimaksu. Alennettu maksu edellyttää myös osallistumista vähintään 3 päiväksi rakennus- tai purkuleirille, josta vähintään yksi päivä purkuleirillä.

Peruminen

Jokainen Ilves13:sta ilmoittautunut on sitoutunut seuraavaan peruutusehtoon (ehto on kirjattu ilmoittautumislomakkeeseen) ”Ilmoittautumisen voi perua 31.1.2013 saakka veloituksetta. Tämän jälkeen leirimaksua ei palauteta, mutta sinulla on mahdollisuus etsiä joku tilallesi leirille.”

Jos joudut peruuttamaan leirille lähdön, voit etsiä tilallesi toisen leirille lähtijän ja sopia hänen kanssaan leirinmaksun jakamisesta. Ilmoita asiasta lippukuntasi leirimanagerille ja piiritoimistolle (ilves13@hp.partio.fi) ja kerro tilallesi tulevan henkilön nimi. Viimeinen päivä ilmoittaa vaihdoksesta on 1.7.2013.

Peruutusehdot on yhteisesti sovittu tämänlaisiksi muun muassa siksi, että ilmoittautumisten perusteella tehdään hyvissä ajoin suuria hankintoja leiriä varten. Siksi leirimaksua ei palauteta.

Partion jäsenmaksun maksaneita koskee lisäksi seuraava tieto: ”Jos peruutuksen syy on sinua tai lähiomaistasi kohdannut sairaus tai tapaturma, voi osallistumismaksun periä lääkärintodistusta vastaan partiovakuutuksesta vakuutusyhtiön lomakkeella.” Sairaudesta on tällöin oltava lääkärintodistus, ja kyseessä on oltava odottamaton, äkillinen sairastuminen tai tapaturma joka pakottavasti on estänyt leirille lähdön. Partiovakuutuksesta voi lukea lisää täältä: if.fi/partio.